Ivido hecht veel waarde aan jouw veiligheid en privacy. De PGO is gebaseerd op (inter)nationale standaarden. Zo maken we het mogelijk om veilig en eenduidig gegevens vast te leggen en uit te wisselen.

We volgen het afsprakenstelsel van MedMij en maken gebruik van de zorginformatiebouwstenen van Nictiz. Ook bieden we inloggen en registreren via IRMA authenticatie aan.

Meer weten over hoe we dit regelen? Kijk dan op de pagina over privacy en veiligheid.

Was dit een antwoord op uw vraag?