In Ivido wordt er ingezet op samenwerking tussen zorgverleners en burgers. De burgers krijgen meer inzicht in hun medische gegevens en zijn daardoor beter in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid.

Omdat gegevens over gezondheid gevoelige informatie zijn, moet je er zeker van zijn dat alleen de mensen die hier toestemming voor hebben deze gegevens kunnen bekijken. Een digitale omgeving waarin jouw gezondheidsgegevens staan moet net zo goed beveiligd zijn een kluis of als de gegevens van bijvoorbeeld jouw bankrekening.

Zorgverleners maken daarom elk een account op hun eigen naam. Zo kun je altijd controleren wie de gegevens in kan zien. Dit geldt ook voor burgers. Want als zorgverlener wil je gevoelige informatie natuurlijk alleen delen met de juiste personen.

Hiervoor moeten wij iedereen kunnen identificeren. Zo weten we zeker dat zij daadwerkelijk de persoon zijn, die ze zeggen dat ze zijn. Online moet dat op een andere manier gecontroleerd worden dan als je iemand in het echt spreekt. Daarvoor gebruiken we dus IRMA. IRMA kun je zien als een digitaal paspoort waarmee je jezelf online kunt identificeren.

Waarom is er voor IRMA gekozen, en wat is het verschil met DigID?

DigID maakt gebruik van je gehele identiteit. Wanneer je je met DigID ergens identificeert laat je dus je gehele identiteit zien. In IRMA wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke attributen, die je zelf als persoon beheert.

Met IRMA laat je alleen de attributen zien die nodig zijn om je te identificeren voor een specifiek doeleinde. Bijvoorbeeld wanneer je moet kunnen aantonen dat je ouder bent dan 18 jaar.

Met IRMA geeft je dan alleen je leeftijd door en niet je andere gegevens, zoals je adres, omdat die niet relevant zijn.

Wanneer je je identificeert met IRMA zie je duidelijk welke gegevens over jou opgevraagd worden. Zo weet je waar je wel of geen toestemming voor geeft. Je bepaalt dus zelf welke gegevens worden vrijgegeven aan de instantie (in dit geval Ivido) die deze gegevens nodig heeft om jou te identificeren.

Met het oog op de steeds strenger wordende privacywetgeving, hebben we voor IRMA gekozen als identificatiemethode. Dit sluit ook aan bij onze visie dat burgers meer inzicht krijgen in hun eigen (gezondheids-)gegevens, en regie hebben over welke gegevens ze delen. Privacy is daarbij een belangrijke factor.

Bekijk ook de website van IRMA voor meer informatie over de werking en de achterliggende gedachte waarom IRMA is opgezet.

Of klik hier voor een video om te leren over digitaal identificeren met IRMA

Was dit een antwoord op uw vraag?