In je gezondheidsdossier kun je documenten bekijken. Bijvoorbeeld de uitslag van een onderzoek. Je kunt ook zelf documenten toevoegen. Bijvoorbeeld als de dokter jou vraagt om op te schrijven hoe goed je slaapt.

Open jouw dossier

Ga in je Ivido account naar het menu in de zijbalk.

Klik in het menu op 'Gezondheidsdossier'.

Ga naar jouw documenten

Je ziet nu een scherm met informatie over jouw gezondheidsdossier.

Ga naar beneden. Rechts zie je een vak met 'Documenten'.

Klik op 'Bekijk alle documenten'.

Je ziet nu alle documenten.

Een document toevoegen

Je kunt een document toevoegen aan het zorgprogramma. Je deelt dit document dan met alle deelnemers in het programma.

Rechts zie je een vakje 'Toevoegen'.

Typ in de bovenste tekstbalk de titel voor het document. Kies een titel die jij makkelijk onthoudt. Zo kun je het document zoeken als je het later wilt bekijken.

Klik op 'Choose file'.

Je ziet nu een scherm met de bestanden op jouw apparaat.

Klik op het bestand dat je wilt toevoegen.

Klik op 'Open'.

Klik op 'Toevoegen'.

Het document is nu toegevoegd. Je kunt het nu vinden in de lijst met documenten.

Een document zoeken

Je kunt een document zoeken op datum, als je weet wanneer dit document is toegevoegd.

Typ in de meest linker tekstbalk een datum. Je kunt ook op het kalender teken klikken, naast de tekstbalk.

Je ziet dan een kalender. Kies een datum.

Onder de tekstbalk zie je nu alle documenten die na deze datum zijn toegevoegd.

Je kunt ook documenten zoeken die v贸贸r een datum zijn toegevoegd.

Klik op de rechter kalender. Kies een datum.

Onder de tekstbalk zie je nu alle documenten die v贸贸r deze datum zijn toegevoegd.

Je kunt ook zoeken naar de naam van het document.

Typ dan de naam van het document in de meest rechter tekstbalk.

De titel van een document aanpassen

Je kunt de titel van een document altijd aanpassen.

Klik in het vakje van het document op de drie paarse bolletjes.

Klik op 'Pas aan'.

Typ in de tekstbalk de nieuwe titel van het document.

Klik op 'Aanpassen'.

Een document verwijderen

Je kunt documenten die je hebt toegevoegd altijd weer weghalen.

Klik in het vakje van het document op de drie paarse bolletjes.

Klik op 'Verwijder'.

Wil je het document niet verwijderen?

Klik dan op het kruisje.

Weet je zeker dat je het document wilt verwijderen?

Klik dan op 'Verwijder'.

Een document downloaden

Je kunt documenten ook opslaan op jouw apparaat.

Klik in het vakje van het document op 'Download'.

Het document is nu opgeslagen op jouw apparaat.

Was dit een antwoord op uw vraag?