In het medisch dossier houden zorgverleners medische gegevens bij zoals informatie over behandeling of over medicijngebruik. Als patiënt heb je recht op inzage in dit dossier.

Per 1 juli 2020 heeft iedereen recht op digitale inzage in het medisch dossier en op een digitaal afschrift van zijn medisch dossier (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz).

Sommige zorgaanbieders bieden de mogelijkheid om via het patiënt portaal een XML bestand te downloaden met je medische gegevens. Daarmee voldoet de zorgaanbieder strikt genomen aan de wet. Het lezen van zo'n bestand is echter niet eenvoudig.

Het uploaden of kopiëren van data vanuit een XML bestand word niet ondersteund.

PGO's kunnen de gegevens uit de elektronische dossiers van zorgaanbieders op een begrijpelijke manier tonen indien deze gegevens voldoen aan de MedMij standaard. Als jouw zorgverlener dit nog niet doet adviseren we je om te vragen per welke datum dit wel mogelijk is. Uiteindelijk zullen alle zorgaanbieders voldoen aan de MedMij standaarden.

Was dit een antwoord op uw vraag?