Op deze pagina vind je een overzicht van de laatste wijzigingen en updates van het programma ‘MijnKind.online’.

April 2022

HINQ: Automatische herinnering

Een cliënt wordt door een zorgverlener uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Die uitnodiging werd daarna niet meer opnieuw verstuurd, maar kon wel handmatig nog verstuurd worden. Het is nu zo ingericht dat de cliënten na de eerste uitnodiging twee herinneringen krijgen.

De eerst na 4 dagen:

De tweede na 7 dagen. Bij de tweede staat ook in de kop van de mail ‘Laatste herinnering’, zodat ze weet dat de e-mails daarna stoppen:

Het is ook nog steeds mogelijk om handmatig de herinnering te sturen, maar het is nu dus verstandig dat vanaf nu niet meer standaard te doen.

Maart 2022

HINQ: Meest recente cliënten bovenaan

Op veler verzoek is de volgorde van de cliënten op de cliëntbeheerpagina aangepast. De meest recent uitgenodigde cliënten staan nu bovenaan de lijst.

HINQ: Archiveerfunctie

Rechtsboven op de pagina cliëntbeheer is een knop Archiveer toegevoegd, waarmee je cliënten kunt archiveren. Een uitgebreide handleiding vind je hier: https://help.ivido.nl/nl/articles/5988628-hoe-kan-ik-behandelrelaties-archiveren

HINQ: Knop Beheer groepen verplaatst

De knop beheer groepen is verplaatst en staat nu naast de Archiveer knop.

November 2021

HINQ: ICHOM+ Optie op vragenlijst 'Besproken door' en 'Datum'

Rechts boven aan de vragenlijst zie je twee velden ‘Besproken door’ en ‘Datum’.

‘Besproken door’ is een drop down lijst met daarin alle zorgverleners die in de behandelrelatie zitten:

Nadat je dit hebt, klik je op de ‘Opslaan’ knop:

Als je later dit veld toch nog wilt aanpassen, kan dit door te klikken op het potloodje erachter.


September 2021

Ivido: Notificaties 2x per week

Cliënten krijgen notificaties als er een taak (zoals een vragenlijst) voor hen klaar staat. Deze herinneringen werden voorheen alleen op woensdag verstuurd. De herinneringen worden nu ook op maandag verstuurd.

Augustus 2021

HINQ: Beheer van groepen versimpeld

Het maken en wijzigen van de groepen zorgverleners is versimpeld. Bekijk de handleiding met uitleg hoe je nu de groepen kunt beheren.

Ivido: Styling van de behandelrelatie uitnodiging gewijzigd.

Op basis van feedback van Pharos is de uitnodiging voor de behandelrelatie versimpeld voor cliënten. Met het nieuwe ontwerp willen we de uitnodiging duidelijker en simpeler maken, zodat de uitnodiging voor de cliënten meer opvalt en makkelijker te begrijpen is waarvoor de toestemming geven. De werking is nog precies hetzelfde, alleen het visuele aspect is versimpeld:

  • De uitnodiging valt nu meer op op de startpagina door een blauwe rand

  • De term Behandelrelatie is voor de cliënt vervallen en de tekst kan bepaald worden door de zorgverlener zelf.

    De tekst die getoond wordt aan de cliënt wordt ingevuld bij Behandeldoel. Het is goed hier binnen een VSV en/of praktijk/organisatie afspraken over te maken.

  • Er is een groter gebied van de uitnodigingsbalk op de startpagina aanklikbaar

  • Teksten op de acceptatiepagina zijn versimpeld door het consent hier een andere plek te geven


Versimpeling startpagina

Op advies van feedback van Pharos zijn er een aantal toelichtende teksten van de startpagina verwijderd. Daarnaast ook wat gekleurde balken verwijderd, zodat de pagina nog iets rustiger oogt.

Turkse en Arabische vertaling Mind2Care

De Turkse en Arabische vertaling van Mind2Care staan nu ook in de lijst van programma's. Een cliënt kan de vragenlijst vanaf nu ook in de talen invullen en krijgt ook het advies in dezelfde taal.

Aanpassing Consent

De consentvraag is gesplitst in twee onderdelen:

  • Verbetering kwaliteit zorg

  • Wetenschappelijk onderzoek

Daarnaast kan een cliënt nu ook zelf bij haar instelling het consent later aanpassen.

Eerste oplevering Zorgverlenersdashboard (rapportages op geaggregeerd niveau) voor ICHOM+ Zwolle

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan rapportages op geaggregeerd niveau in de vorm van een Zorgverlenersdashboard. We starten hiermee bij één programma en één regio, met als doel dit uiteindelijk voor alle regio's en programma's ter beschikking te stellen. Er is inmiddels een eerste oplevering gedaan van het zorgverlenersdashboard aan Zwolle over de ICHOM+ vragenlijsten. De komende tijd staat in het teken van het uitproberen in de praktijk en uitbreiding van de basisfunctionaliteiten in overleg met Zwolle. Verdere uitrol wordt nog gepland in overleg met gebruikers.

Melding dat een vragenlijst is ingevuld via zorgmail

Wanneer een verloskundigepraktijk dit wenst kan er een zorgmailbericht worden verstuurd bij iedere ingevulde vragenlijst. Wil je dit, neem dan contact op met onze helpdesk via chat hier rechtsonder.


Mei 2021

HINQ: ICHOM+ complete vragenlijst downloadbaar in PDF-formaat

Het is nu mogelijk een ICHOM+ vragenlijst te downloaden in PDF-formaat. Hoe dit werkt zie je hier:

https://help.ivido.nl/nl/articles/4784204-resultaten-van-vragenlijst-downloaden

HINQ: ICHOM+ en Connect2Grow A terme datum en bevaldatum in cliëntoverzicht

Bij ICHOM+ en Connect2Grow wordt door de zorgverlener ook de A terme datum of bevaldatum ingevuld. Op het paginaoverzicht met alle cliënten is nu ook bij die programma's achter de naam de A terme datum óf bevaldatum te zien bij de betreffende cliënt.

Ivido: ICHOM+ Einde van elke vragenlijst toelichting wanneer de volgende komt

Aan het einde van elke vragenlijst krijgt de cliënt nog een pagina, waarop staat wanneer ze de volgende vragenlijst kan verwachten. Daarmee was de informatiemodule (aantal pagina's tekst waarin werd toegelicht hoe de vragenlijsten werken en wanneer deze werden aangeboden) die ook werd aangeboden overbodig geworden en is die verwijderd.

Ivido: ICHOM+ Periode voor de vragenlijsten aangepast.

De periode die voor de vragenlijsten stond, klopte na de bevalling niet. Deze is aangepast voor bijvoorbeeld T3 naar onderstaande tekst:

Ivido: Verder vereenvoudigingen doorgevoerd op basis van feedback Pharos

In 2020 hebben we met Pharos al veel verbeteringen doorgevoerd in het gebruik van de omgeving ook specifiek om de omgeving zo passend mogelijk te maken voor mensen met een lagere digitale vaardigheid of laaggeletterdheid. Naar aanleiding daarvan hebben alle programma's een eigen e-mail op maat gekregen en zijn er vereenvoudigingen in het registratieproces doorgevoerd. Begin 2021 hebben we nogmaals de flow van het programma doorlopen met Pharos en naar aanleiding daarvan hebben we nog een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd in eerdere verbeteringen.

E-mail uitnodiging

De e-mail uitnodiging was al op maat gemaakt voor ICHOM+. Pharos heeft op deze mail adviezen gegeven om deze nog verder te vereenvoudigen.

Verder versimpelen registratieflow

De stappen van de registratie waren al aangepast, maar Pharos heeft nog een aantal wijzigingen geadviseerd verder te vereenvoudigen. Het gaat vooral om tekstuele aanpassingen, zoals:

WAS NU

WAS NU

Verkorten filmpje registratie

Het filmpje van de registratie is verkort en een paar teksten vereenvoudigd:

https://vimeo.com/543489161


April 2021

Ivido: Melding e-mailadres bevestigen aanklikbaar

De melding e-mailadres bevestigen was voorheen niet aanklikbaar. Als een cliënt hier nu op klikt komt ze op de pagina waar ze de e-mail voor bevestiging nogmaals kan versturen.

Ivido: Positieve gezondheid vragenlijst verwijderd

Op de startpagina kon een cliënt voorheen ook een vragenlijst Positieve gezondheid aanklikken. Deze vragenlijst gaf soms verwarring en is daarom van de startpagina verwijderd.

Ivido: Toestemming nieuwe zorgverleners in groep niet meer in de e-mail

Wanneer er een zorgverlener wordt toegevoegd aan een groep, krijgen alle cliënten waar die groep een behandelrelatie mee heeft een bericht op de startpagina. Voorheen stond deze melding ook in de notificatie e-mail. Omdat we merkten dat daardoor de meldingen van de gewone vragenlijsten niet meer opvielen staat deze melding niet meer in de e-mail. De informatie staat wel nog steeds op de startpagina van de cliënt.


Maart 2021

HINQ: Meldingen op cliëntbeheerpagina pas weg na aanklikken X-je

Meldingen gaan pas weg na aanklikken van het X-je (voorheen gingen ze direct weg als je erop geklikt had). De melding verdwijnt voor iedereen binnen dezelfde groep.

Ivido: Voltooi account onderaan de lijst met taken

De taak voltooi account staat onderaan de lijst met taken, zodat de taak voor uitnodiging behandelrelatie bovenaan staat.


Februari 2021

HINQ: Melding aan zorgverlenersgroep bij geweigerde behandelrelatie

Wanneer een cliënt een behandelrelatie weigert, krijgen alle zorgverleners in de groep een melding dat zij deze geweigerd heeft.

Ivido: ICHOM+ meldingen Jouw mening over vragenlijst Zwangerschap en geboorte

De meldingen Jouw mening over vragenlijst Zwangerschap en Geboorte verdwijnen op startpagina na aanklikken.

Ivido: Issues met notificaties e-mail aan cliënten opgelost

In januari waren er wat problemen met notificaties via de e-mail die niet werden verzonden aan cliënten. De notificaties werken inmiddels goed. Vragenlijsten staan direct klaar in de omgeving, zodra een cliënt binnen een afgesproken range valt. Iedere woensdagochtend krijgt een cliënt een e-mail waarin te zien is welke vragenlijsten nog open staan.

Ivido: ICHOM+ Timing verzending T3 verruimd

De T3 vragenlijst staat langer open voor cliënten tot 8 dagen na de bevalling.

Heb je het antwoord gevonden?