In het behandel dashboard van de cliënt kun je verschillende waardes monitoren. Zo kunnen cliënten thuis betrouwbaar vitale waardes meten. In dit artikel lees je hoe je monitoring instelt voor jouw cliënten.

Je kunt de handleiding ook als pdf downloaden.

Stap 1: Ga naar het behandel dashboard van je cliënt

Ga in je Ivido account naar het menu in de zijbalk. Klik in het menu op 'Cliëntbeheer'.

Zoek in je de lijst behandelrelaties de cliënt voor wie je monitoring wilt aanzetten.

Let op: de cliënt moet de behandelrelatie hebben geaccepteerd.

Stap 2: Ga naar monitoring

Klik in het behandel dashboard onder 'Applicaties' op Monitoren.

Is deze knop grijs? Dan moet de cliënt de behandelrelatie nog accepteren.

Stap 3: Monitoring klaarzetten

Je ziet nu 'Alle parameters'. Hier kun je instellen wat de cliënt gaat meten.

Klik op + Parameter om een nieuwe parameter toe te voegen.

Je ziet nu een scherm waar je monitoren kunt instellen. Zo weten cliënten wat en wanneer zij moeten meten.

Parameter: dit is wat de cliënt gaat meten, bijvoorbeeld bloeddruk of gewicht.

Startdatum: dit is de datum waarop de cliënt start met meten.

Tijdstip van meting: geef aan op welk(e) moment(en) de cliënt moet meten. Zijn er meerdere momenten? Voeg dan een tijdstip toe met Extra tijdstip.

Herhaal elke: geef aan hoe vaak de cliënt de meting moet doen, bijvoorbeeld dagelijks of 2 keer per week. Hoeft de cliënt niet elke dag te meten? Je kunt aangeven op welke dag in de week, maand of jaar de meting gedaan moet worden.

Limieten: geef aan wat de minimale waarde en de maximale waarde zijn.

Maximale afwijking: geef aan hoeveel de cliënt buiten de limieten mag komen. Dit kan een absolute waarde zijn of een percentage.

Opmerking: je kunt een opmerking toevoegen, bijvoorbeeld uitleg waarom de cliënt dit moet meten. Dit veld is niet zichtbaar voor de cliënt.

Heb je alles ingesteld? Klik dan op Voltooi.

Stap 4: Monitoring overzicht

Om inzicht te krijgen in het verloop van de metingen klik je op Overzicht.

In het overzicht zie je grafieken van elke parameter gedurende de tijd.

Wil je meer informatie over de metingen? Klik dan op de parameter.

Je ziet links alle instellingen van de metingen.

Wil je deze aanpassen? Klik dan op Wijzig.

Je ziet rechts in het overzicht de grafiek met de metingen gedurende de tijd.

Met Periode kun je instellen welke metingen je wilt zien.

Heb je het antwoord gevonden?