Als HINQ lid kun jij digitale behandelrelaties aangaan met patiënten. Dit valt onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Onderdeel van deze wet is dat jij als zorgverlener verplicht bent om aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De twee belangrijke verplichtingen zijn:

  1. Zorgverleners kunnen een behandelrelatie stopzetten wanneer patiënt en zorgverlener het eens zijn over de voortgang van zijn of haar zorg. Dit kan bijvoorbeeld als:
    a. Buiten HINQ de behandelrelatie doorgaat tussen (een andere) behandelaar en de patiënt
    b. De behandeling in HINQ wordt overgedragen aan een collega behandelaar
    c. De patiënt uitbehandeld is en geen behoefte meer heeft aan de zorg

  2. Zorgverleners moeten de patiëntgegevens 20 jaar bewaren. Dit betekent dat jouw behandelrelaties niet zomaar verwijderd kunnen worden. Als er verslaglegging, behandelplannen of metingen in de behandelrelaties staan, moeten deze gearchiveerd worden.

Hoe kan ik mijn abonnement en betalingen stopzetten?

Als je contact opneemt met info@hinq.nl helpen wij jouw abonnement direct stop te zetten. Wij zullen je dan vragen of je op de hoogte bent van bovenstaande verplichtingen en of deze ook goed afgehandeld zijn.

Hoe kan ik mijn account verwijderen?

Als je contact opneemt met info@hinq.nl helpen wij jouw account te verwijderen. Wij mogen je account pas verwijderen als je de patiëntgegevens hebt overgenomen uit Ivido en zo voldoet aan de WGBO.

Heb je het antwoord gevonden?